รายงานการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านกระบวนการต่างๆ มากมายตั้งแต่การเตรียมผงไปจนถึงการเผาผนึกและการอัดขึ้นรูป และเรามีการควบคุมแต่ละกระบวนการอย่างเข้มงวด เบื้องหลังแต่ละกระบวนการ เราต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจถึงอัตราคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเรา

เราได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันทดสอบที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง (การทดสอบ ซีทีไอ, การทดสอบ แม็กซิม, การทดสอบ จิชุย ฯลฯ ) เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ของเรา


รับราคาล่าสุด? เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)