อุปกรณ์การผลิต

บริษัทครอบคลุมพื้นที่ 1,700 ตารางเมตร และมีพื้นที่การผลิตอิสระจำนวนหนึ่ง พื้นที่การผลิตแต่ละแห่งมีระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์และเอกสารการจัดการ 5ส มาตรฐาน นอกจากนี้เรายังได้สร้างสายการผลิตที่สมบูรณ์ โดยเราได้ซื้ออุปกรณ์การผลิตมูลค่า 10 ล้านหยวน เช่น เตาลดขนาดขนาดใหญ่ เตายก อุปกรณ์แสดงภาพอุณหภูมิสูง เตาหลอมแรงดันต่าง ๆ เป็นต้น  


รับราคาล่าสุด? เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)